ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ O.Α.Σ.Θ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 522 288